AIO Team USA Merchant Services

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ Credit/Debit Cards

Agent: Tuan/Jay Ho 

Location: Piscataway, New Jersey

Email: hmt.jay@yahoo.com

Services: All 50 States

Our Special Programs

Các Chương Trình Đặc Biệt Của Chúng Tôi

money-cash-usdollars-ss-1920 (2).jpg

CASH DISCOUNT PROGRAM

Chương Trình Giảm Giá Tiền Mặt

Loại Bỏ 100% Chi Phí Hàng Tháng | Tăng Thu Nhập Từ Tiền Mặt

ingenico.jpg

ONE FLAT RATE PROGRAM

Phí Dịch Vụ Trọn Gói

1 Lệ Phí Trọn Gói Duy Nhất | Dể Tính, Dễ Hiểu, Rõ Ràng

OTHER SERVICES